เทศบาลตำบลห้วยหิน
     หัวข้อหลัก   
  ยังไม่มีหัวข้อขณะนี้

     หนังราชการ   
  หนังสือราชการ
  ประกาศสอบราชการ

     ดูทีวีออนไลน์   
    

           
      
       

     กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2556   
  จำนวน  4  สมัย

     หนังสือพิมพ์   

       

      

            

   
  นางขนิษฐา  ฟักขาว
  ผู้อำนวยการกองคลัง


   
  นางสาวทิพวรรณ  วรรณปะเก
  นักวิชาการพัสดุ

   


   


  นางสาวสุกัญญา  ปุลันรัมย์
  นักวิชาการการเงินและบัญชี

   
   
   


   
   นางสาวนันส์นภัส  เสาเวียง
  จพง.จัดเก็บรายได้
   
           
     นายกเทศมนตรี   

   
  นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล
  นายกเทศมนตรี


     เข้าระบบ   
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

     ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล   

  เทศบาลคืออะไร
  เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร
  ความหมาย/หน้าที่ของนายกฯ
  ความหมาย/หน้าที่ของสภาฯ
  องค์ประกอบของเทศบาล
  การกำกับดูแลเทศบาล
  ประชาชนสำคัญกับเทศบาล?


     เว็บไซต์ที่น่าสนใจ     สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหิน 

  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
  huayhin@hotmail.com โทร.0-4418-6216 โทรสาร 0-4418-6212


  199498 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack